Ostatní dokumenty, včetně zprávy hospodáře jsou k dispozici k nahlédnutí u členů výboru.