Výcvikové kurzy pro začátečníky začínají 20. 9. 2023
informační hodinou (bez psů) od 18,00 v klubovně naší ZKO. Kurzy budou probíhat ve středu od 16,30 hodin a v sobotu od 10,00 hodin.

Přihlášku naleznete ke stažení zde.