Odkazy‎ > ‎

Důležité info

Stanovisko ČKS k účasti psů bez PP na akcích ČKS (týká se i zkoušek) od roku 2011:

Pokyny pro evidenci psů bez prokázaného původu ,
podmínka účasti na zkouškách a postupových soutěžích :

Na základě usnesení Pléna ČKS byla schválena povinná identifikace jedinců bez prokázaného původu předváděných na zkouškách z výkonu, postupových a mistrovských akcích v kategoriích mládeže i dospělých od 1.3.2011 mikročipy.

Každý jedinec bude zapsán v Registru psů bez prokázaného původu ( Registr BPP) , který bude pomocným registrem plemenné knihy psů v oblasti zkoušek z výkonu a soutěží .K tomu bude vydán Registrační a výkonnostní průkaz psa BPP , který bude obsahovat nejzákladnější údaje o psu , jeho majiteli a místo pro záznamy o účasti na zkouškách a soutěžích .

Všichni rozhodčí I. tř. pro posuzování výkonu psů budou současně vybaveni čtečkami.

Podmínky pro zařazení psů bez prokázaného původu do Registru psů BPP.

1. Pokyny pro již označené psy - tzn. jedince již očipované.

Pokud byl již pes nebo fena očipován ( a ) , vyplní jeho majitel pouze tiskopis žádosti o zařazení psa do registru psů BPP ( v příloze) , uhradí na účet ČKS u KB, 57438011/0100 částku 250,- Kč ( 200,- + DPH 10 % + 30,- Kč poštovné a balné ) . Tiskopis s kopiemi dokladu o platbě a dokladu o očipování ( např. z očkovacího průkazu psa) zašle doporučeně na adresu :

ČKS, Registr psů BPP , U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7.

Do variabilního symbolu platby uveďte posledních 10 čísel mikročipu pro identifikaci platby .
Datum narození musí být uvedeno, v případě, že není známo tak odhadem, je to jeden z mála základních identifikačních údajů o psu.
Na základě zaslaného tiskopisu obdrží majitel doporučeně , nejpozději do jednoho měsíce po doručení , Registrační a výkonnostní průkaz psa BPP s číslem registrace a dalšími , majitelem zaslanými údaji ,včetně označení čísla mikročipu a čárového kódu tak aby byla možná kontrola rozhodčím na akci.

2. Pokyny k očipování - pro dosud neoznačené – neočipované jedince .

Pokud pes nebo fena není očipován , vyplní jeho majitel stejný tiskopis žádosti o zařazení psa do registru psů BPP - Tiskopis registru psa BPP , a s tímto tiskopisem požádá veterinárního lékaře o očipování jedince.
Veterinární lékař označí jedince čipem, jednu samolepku s číslem mikročipu nalepí do tiskopisu žádosti a současně potvrdí v tiskopisu svým podpisem očipování psa .
Datum narození musí být uvedeno, v případě, že není známo tak odhadem, je to jeden z mála základních identifikačních údajů o psu.
Po očipování uhradí majitel na účet ČKS u KB, 57438011/0100, částku 250,- Kč ( 200,- + DPH 10 % + 30,- Kč poštovné a balné ) .
Tiskopis s dokladem o platbě a očipování zašle doporučeně na adresu :

ČKS, Registr psů BPP , U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7.

Do variabilního symbolu platby uveďte posledních 10 čísel mikročipu pro identifikaci platby .
Na základě zaslaného tiskopisu obdrží majitel doporučeně , nejpozději do jednoho měsíce po doručení , Registrační a výkonnostní průkaz psa BPP s číslem registrace a dalšími , majitelem zaslanými údaji , včetně označení čísla mikročipu a čárového kódu tak aby byla možná kontrola rozhodčím na akci.

Tyto pokyny byly schváleny usnesením PČKS v Praze dne 21.9.2010 . Upřesněno PČKS 21.10.2010.


Nezasílejte spolu s ostatními doklady nebo požadavky plemenné knize , urychlíte tak jejich vyřízení.

Tiskopis BPP ke stažení zde.