Nejlepší psovod roku


Pravidla soutěže o nejúspěšnějšího psovoda roku 2012

 


Soutěže o nejlepšího psovoda roku se může účastnit každý člen ZKO Braník.

 

Body do soutěže se počítají za celý kalendářní rok tj. od 1. 1. – 31.12. , vyhlášení vítěze se uskuteční v březnu následujícího roku.

V případě splnění zkoušky nebo účasti úspěšného závodu, prosím vyplňte tuto tabulku a pošlete na email: helena.elblova@flare.cz . Tabulka je též v tištěné formě na nástěnce  ZKO Braník, kde ji můžete vyplnit a odevzdat nejpozději do 31.12. Heleně Elblové.

V případě složení zkoušky v ZKO Braník, se psovod do soutěže o nejlepšího psovoda zařazuje automaticky, není proto potřeba vyplnit výše uvedenou tabulku.

 

 

Zkoušky:

 

·         bodové hodnocení jednotlivých zkoušek je popsáno v níže uvedené tabulce

·         stopařské a obranářské speciálky ZPS, ZPO a FH, mají z důvodu své náročnosti pevný počet bodů tj. 1 stupeň – 5 bodů, 2 stupeň – 6 bodů

·         zkouška IPO – FH se kvůli náročnosti hodnotí 6 body (srovnatelné s FH2)

·         k úspěšně splněné zkoušce se připočítávají body za splněnou známku (viz tabulka)

 

 

 

Bodové hodnocení jednotlivých zkoušek:

 

 Zkoušky IPO a SchH

 Počet bodů

 

 Zkoušky NZŘ

 Počet bodů

 BH   

 2

 

 ZZO

 2

 IPO - VO

 3

 

 ZM

 3

IPO - ZTP

3

 

 ZVV1

 4

APr 1

2

 

 ZVV2

 5

APr 2

3

 

 ZVV3

 6

APr 3

4

 

 ZMMP

 3

             FPr 1

 2

 

 ZMP 1

 4

 FPR 2

 3

 

 ZMP 2

 5

 FPR 3

 4

 

 ZMP 3

 6

UPr  1

2

 

 ZPS 1

 5

UPr  2

3

 

 ZPS 2

 6

UPr 3

4

 

 ZPO 1

 5

SPr 1

2

 

 ZPO 2

 6

SPr 2

3

 

 

 

 SPr 3

 4

 

 

 

 FH 1

 5

 

 

 

 FH 2

 6

 

 

 

 IPO 1

 4

 

 

 

 IPO 2

 5

 

 

 

 IPO 3

 6

 

 

 

 IPO - FH

 6

 

 

 

StPr 1

2

 

 

 

StPr 2

3

 

 

 

StPr 3 

 4

 

 

 
 

 

Zkoušky KJ Brno

Počet bodů

známka „výborně“

známka 

  „velmi dobře“

známka    „dobře

ZOP

1

+2

+1

0

ZPU 1

2

+2

+1

0

ZPU 2

4

+6

+4

+2

 

 

Body za obdržení výcvikové známky u zkoušek NZŘ, IPO a SchH/VPG – připočítává se pouze na zkouškách

 

Výborně

6

Velmi dobře

4

Dobře (u ZZO – PV)

2

Uspokojivě (u ZZO – P)

0

 

 

 

Soutěže

 

Soutěže pořádané v plném rozsahu ZŘ

 

·         nehledě na druh, či stupeň zkoušky, podle kterého psovod soutěží se přičítají body za umístění – tzn. 1. místo – 3 body, 2. místo – 2 body, 3. místo 1 bod (pokud jsou více, než 3 soutěžící)

·         v případě splnění limitu zkoušky se výše uvedené připočítává k bodům za zkoušku (platí jen pro závody pořádané v plném rozsahu ZŘ), pokud psovod nesplní limit, přesto se umístí, počítají se pouze body za umístění

·         pokud se psovod neumístí, přesto splní limit pro zadání zkoušky, započítávají se mu body za splnění zkoušky, i když už jí má zapsanou

·         pokud psovod vyhraje nejlepší disciplínu soutěže, připočítávají se mu 2 body

 

Bodové hodnocení soutěže v případě, že psovod splní limit zkoušky a soutěž se koná v plném rozsahu ZŘ

 

 

 Zkoušky IPO a SchH

 Počet bodů

 

 Zkoušky NZŘ

 Počet bodů

 BH   

 2

 

 ZZO

 2

 IPO - VO

 3

 

 ZM

 3

IPO - ZTP

3

 

 ZVV1

 4

APr 1

2

 

 ZVV2

 5

APr 2

3

 

 ZVV3

 6

APr 3

4

 

 ZMMP

 3

             FPr 1

 2

 

 ZMP 1

 4

 FPR 2

 3

 

 ZMP 2

 5

 FPR 3

 4

 

 ZMP 3

 6

UPr  1

2

 

 ZPS 1

 5

UPr  2

3

 

 ZPS 2

 6

UPr 3

4

 

 ZPO 1

 5

SPr 1

2

 

 ZPO 2

 6

SPr 2

3

 

 

 

 SPr 3

 4

 

 

 

 FH 1

 5

 

 

 

 FH 2

 6

 

 

 

 IPO 1

 4

 

 

 

 IPO 2

 5

 

 

 

 IPO 3

 6

 

 

 

 IPO - FH

 6

 

 

 

StPr 1

2

 

 

 

StPr 2

3

 

 

 

StPr 3 

 4

 

 

 


 

Soutěže pořádané dle ZŘ, které nejsou v plném rozsahu ZŘ (např. soutěže beze stop)

 

·         nehledě na druh, či stupeň zkoušky, podle kterého psovod soutěží se přičítají body za umístění – tzn. 1. místo – 3 body, 2. místo – 2 body, 3. místo 1 bod (pokud jsou více, než 3 soutěžící)

·         pokud se psovod neumístí, přesto splní limit pro zadání zkoušky, započítávají se mu body za splnění zkoušky, ze kterých se odečte disciplína, která u soutěže chyběla. (příklad: soutěž dle ZVV1 beze stop – splněn limit zkoušky u poslušnosti a obran, započítává se 2,6bodů (4:3=1,3*2=2,6), soutěž dle ZVV1 pouze obrany, započítává se 1,3bodů.atd)

·         pokud psovod vyhraje nejlepší disciplínu soutěže, připočítávají se mu 2 body

 

 

Soutěže podle zkoušek BH, ZZO, ZOP a ZPU1

 

·         nehledě na druh či stupeň zkoušky, podle kterého psovod soutěží se přičítají body za umístění – tzn. 1. místo – 2body, 2. místo – 1 bod, 3. místo – 0,5bodů (pokud jsou více, než 3 soutěžící)

·         v případě splnění limitu zkoušky se výše uvedené připočítává k bodům za zkoušku (tj. včetně speciálních cviků), pokud psovod nesplní limit, přesto se umístí, počítají se pouze body za umístění

·         pokud se psovod neumístí, přesto splní limit pro zadání zkoušky, započítávají se mu body za splnění zkoušky, i když už jí má zapsanou

·         pokud psovod vyhraje nejlepší disciplínu soutěže, připočítává se mu 1 bod

·         u soutěží pořádaných bez speciálních cviků se výše uvedené dělí dvěma

 

Soutěže národní:

 

·         účast – výběrové soutěže na MR – 3 body

·         účast – mistrovství republiky – 6 bodů

·         plus platí totéž jako pro ostatní soutěže

 

 

 

Mistrovství světa:

 

·         účast – 8 bodů

·         plus platí totéž jako pro ostatní soutěže

 

Vítězem roku se stává psovod s nejvíce body dosaženými s jedním psem/fenou. V případě rovnosti bodů vítězí psovod, který získal shodný počet bodů za vyšší zkoušky  (vyšší prioritu má účastník MČR, MS a nejvyšší prioritou je MS FCI všech plemen) v daném období. Hodnoceni jsou první tři.

 

Vítězem putovního poháru se stává psovod s nejvíce body dosaženými s jedním psem/fenou. Putovní pohár přechází do vlastnictví psovoda, který vyhraje 3 roky po sobě se stejným psem/fenou.

 

 Putovní pohár:

 

 

 

Tabulkapro vyplnění:

 

 

Nejlepší psovod roku

Jméno psovoda

 

Jméno psa/feny včetně CHS

 

Druh a stupeň zkoušky / soutěže

 

Akce / místo konání

 

Body – stopa A

 

Body – poslušnost B

 

Body – obrany C

 

Celkem bodů

 

Umístění/počet závodníků v kat. / známka