Informace o výcviku

Základní informace pro zájemce o výcvik (aneb jak to u nás chodí)


Co a jak vlastně cvičíme?

V ZKO Braník se prioritně věnujeme všestrannému výcviku psů (tedy sportovní kynologii)  –  nácviku poslušnosti, sportovní obrany a pachových prací podle národního i mezinárodního zkušebního řádu. Pro naše členy zajišťujeme pravidelný každotýdenní trénink poslušnosti  a obrany.

Pro koho je výcvik určen?

Výcvik je vhodný pro všechna plemena psů (včetně jejich kříženců). S výcvikem můžete začít v jakémkoliv věku pejska (ideálně hned poté, co si štěňátko donesete domů, ale samozřejmě odpovídající (hravou) formou), pro trénink na cvičišti je nejvhodnější období zhruba kolem 4 – 6 měsíců. Pes musí být zdravý a mít ukončenou vakcinaci.

Jak takový trénink probíhá?

Trénink poslušnosti probíhá každé pracovní úterý (vyjma určených termínů) od 18. hodin. Na začátku tréninku jsou psovodi se psy rozděleni do (zpravidla tří) skupinek podle pokročilosti výcviku a stáří pejsků. Pod vedením instruktora jsou poté procvičovány jednotlivé cviky základní poslušnosti - přivolání, chůze u nohy, polohy (sedni, lehni, vstaň), odložení, překonání překážky, aportování, chůze po kladině, štěkání na povel apod. Mějte ale prosím na paměti, že na tréninku pejska nevycvičíte – my vám poradíme, jakým způsobem cvik trénovat, kdy a jak chválit a odměňovat, instruktor vás případně upozorní na chyby, kterých se možná dopustíte, ale hlavní díl práce (pravidelné procvičování doma či na procházkách) je na vás :-).

Po skončení poslušnosti (cca od 19. hodin) následuje (pro zájemce) skupinový trénink obrany. Jedná se o tzv. sportovní obranu – trénink je založen na podpoře kořistnického pudu, nikoli na rozvíjení zloby vůči člověku. Nemusíte se tedy obávat, že by se takovým tréninkem stal pes agresívním. Předpokladem je zájem o hračku (balónek na šňůrce, pešek, hadr…) a přetahování se o ni. Pro mnoho psů je toto skvělou zábavou, při které zároveň vybijí nahromaděnou energii :-). Trénink je metodicky veden tak, aby na něj mohla navázat příprava psa na zkoušky. Po dohodě s figurantem je možné trénovat obranu i individuálně.

Pachové práce

Nácvik stop se provádí samostatně nebo ve skupinách vždy po předchozí dohodě na terénech v okolí Prahy. V případě většího zájmu je možné vypsat jednorázový hromadný termín, většinou připadající na jeden den víkendu. O změnách výcvikové doby nebo o termínech na stopy, či zkoušky je s dostatečným předstihem informováno na vývěsní tabuli na cvičišti i na těchto stránkách.

Kdy necvičíme?

V období letních prázdnin (1. 7. – 31. 8.) a během ledna a února výcvik neprobíhá.

Jak se stát členem ZKO Braník?

Odevzdáte vyplněnou přihlášku a uhradíte členský příspěvek za kalendářní rok ve výši 2000,- Kč. Nově příchozí zaplatí jednorázově vstupní poplatek ve výši 500,- Kč, celkem 2500,- Kč / rok, za pololetí 1000,- Kč plus 500,- Kč, celkem 1500,- Kč / pololetí. Pro stávající členy je členský příspěvek ve výši 2000,- Kč, za pololetí 1000,- Kč. 

Zkoušky:

Pro zájemce, kteří chtějí pokračovat ve výcviku, nebo potřebují mít složenou zkoušku z důvodu chovnosti pejska, nabízíme možnost skládat zkoušky podle níže uvedených zkušebních řádů:

  • IPO             Mezinárodní zkušební řád pro sportovní kynologii

  • IPO-V          Zkušební řád pro mezinárodní předzkoušku pracovních psů FCI

  • NZŘ            Národní zkušební řád

  • ZOP, ZPU   Zkušební řád kynologické jednoty Zetor Brno

Zkoušky zajišťuje výcvikář ZKO, na jehož žádost deleguje ČKS na požadovaný termín rozhodčího. V případě úspěšného složení zkoušky je Vám tato zapsána do Výkonostní knížky, nebo do Průkazu původu psa.

Minimální počet psovodů na jednu akci je 5 a akci je nutno nahlásit na ČKS cca s 3měsíčním předstihem. Z tohoto důvodu je třeba, v případě zájmu o skládání zkoušek, upozornit na toto dostatečně předem instruktora, nebo se zapsat na vývěsní tabuli cvičiště.